Història de la música, blog

L’objectiu d’aquest blog, confegit pel professor Enric Muñoz, Llicenciat en Història de l’Art, Professor de Piano i Professor de Solfeig i Teoria de la Música,  és mostrar les músiques de totes les èpoques i cultures del món, de manera clara, directa i equitativa. Així doncs, s’ofereix una visió general de la música universal basada en l’escolta activa.

S’estructura en cinc categories principals: antiguitat, clàssica, moderna, electrònica, músiques del món.

Cada categoria conté una selecció de gèneres que enllacen amb llistes de reproducció Spotify d’una hora, acompanyades de paraules clau que ajuden a entendre l’evolució cronològica i les diferències estilístiques.

Algunes propostes d’utilització serien:

– Per conèixer instruments i tècniques interpretatives: els alumnes poden relacionar els instruments musicals i la seva evolució arreu del món.

– Per contextualitzar obres i artistes: els alumnes poden recrear les atmosferes sonores de períodes històrics i àmbits geogràfics desconeguts.

– Per explorar estils nous minoritaris: els alumnes poden reconèixer els seus gèneres favorits actuals i aventurar-se a descobrir-ne d’altres nous.

– Per qüestionar possibles prejudicis musicals: els alumnes poden superar les barreres dels estereotips i valorar l’essència de gèneres estigmatitzats.

– Per afavorir la integració social (ELIC): els alumnes poden reflexionar sobre la creativitat de les civilitzacions, la diversitat ètnica i els intercanvis culturals.