Guia “Desaprenent”

DESAPRENENT : UNA MIRADA FEMINISTA A L’ETAPA SECUNDÀRIA

Aquesta guia pretén ser una eina de suport per al professorat de secundària de cara a poder incorporar la coeducació al seu dia a dia professional.

Està dividida per seccions temàtiques amb la idea de facilitar-ne la lectura. La majoria de capítols presenten la mateixa estructura; una part teòrica que emmarca les activitats, i una segona part amb actuacions pràctiques. Malgrat aquesta divisió, tots els capítols estan relacionats i us recomanem llegir-la sencera per tenir-ne una visió de conjunt.

Es tracta de crear una mirada holística i transversal de la coeducació als instituts. Cada secció presenta un parell d’activitats, que estan pensades per ser facilitades per una persona adulta i es poden desenvolupar a l’aula i al claustre. Les propostes d’activitats comporten un cert grau d’exposició; per això, és important que ens cuidem i que cada persona decideixi arribar fins on se senti còmode. Malgrat això, la temàtica que s’hi treballa ens pot remoure i afectar personalment. Per això recomanem crear un espai de seguretat, vetllant perquè tothom se senti escoltat i respectat, una escolta activa i atenta, una actitud de curiositat lliure de judicis i un reconeixement de les relacions de poder que pugui haver-hi.