GenTest

GenTest és un programa amb un banc de preguntes tipus test que comprèn totes les assignatures de l’currículum escolar des Primer de Primària fins a la Universitat.

Si voleu descarregar-lo i provar ho podeu fer des d’aquest enllaç. EduTicTac col·labora allotjant en el seu servidor les imatges i sons que permeten utilitzar els tests exportats des GenTest a la plataforma Aules (i en qualsevol altre Moodle). Les instruccions per fer-ho les trobareu a la carpeta de Documentació i en aquest PDF.

Va néixer en el CEFIRE d’Elda. Conté més de 100.000 preguntes agrupades per àrees, nivells, assignatures i temes.

En aquest videotutorial s’explica l’eina Gentest; un generador de preguntes que es poden integrar en la Plataforma Aules, concretament en els qüestionaris.

En aquest article podeu trobar més informació sobre l’aplicació.