Filosofia i cinema

La proposta de Daniel Goleman, la seva intel·ligència emocional, suposa una superació de la visió reduccionista de la intel·ligència i, al mateix temps, de l’ésser humà. Segons Goleman, el 20% del possible èxit d’una persona depèn del seu quocient intel·lectual; el 80% restant, de la seva intel·ligència emocional.

El cinema, ofereix nombrosos exemples que acrediten que la resposta a la pregunta, què és ser intel·ligent? no remet, en exclusiva, a el quocient intel·lectual. Al portal Filosofia-digital en proposen alguns exemples d’aquesta resposta a través de seqüències de diferents pel·lícules.

Aquest portal ofereix continguts de Filosofia per a professors i alumnes d’ESO i Batxillerat i per a tots aquells que, inevitablement, filosofen d’alguna manera.

Escenes de pel·lícules, ben conegudes per tots, que poden resultar útils per presentar l’assignatura de filosofia als alumnes.

Canal de youtube Psicosofia