El dol a Educació Infantil

Al web DOL A EDUCACIÓ INFANTIL trobareu un espai on us podreu informar i obtenir eines, recursos i estratègies molt interessants per poder treballar la mort, les pèrdues (no només la mort és una pèrdua també ho són les separacions, els desnonaments, els canvis d’escola o d’habitatge, les migracions…) i el dol amb l’alumnat més petit.

Està estructurada de la manera següent: