Concerts didàctics. Materials per als docents

La funció de les guies didàctiques elaborades per la Fundació Juan March és la de servir com a eina de treball a l’aula. No obstant això, aquests materials són igualment susceptibles d’emprar-se en altres contextos pedagògics i d’autoaprenentatge.

Les guies didàctiques estan formades per peces independents que encaixen entre si gràcies a la temàtica del concert i al
objectius prèviament assenyalats per al seu disseny. Cada apartat és una proposta de classe que pot funcionar com
una unitat didàctica autònoma sobre una de les obres i que pot incloure material suficient per a diverses sessions,
en funció de el desenvolupament que decideixi el docent. Els objectius i continguts es troben inscrits en el currículum de
la matèria de música, de manera que la seva aplicació pot donar-se dins del procés natural de desenvolupament de la
programació. Es tracta, en definitiva, d’un material flexible i obert que permet al docent ajustar ad hoc en funció
de les seves necessitats, els seus interessos i el seu temps.

Al costat d’aquests materials concebuts en primera instància per al docent, la Fundació va presentar a la temporada
2014-2015, per primera vegada, un material dissenyat específicament per l’alumne: es tracta d’un vídeo educatiu de
pocs minuts de durada que mostra exemples musicals relacionats amb diferents aspectes del concert a què
està vinculat i que té la intenció de conduir a l’estudiant a un estudi més profund servint-se de senzills exercicis basats en preguntes.

Aquestes són algunes de les guies didàctiques disponibles:

Música y pintura: conectar los sentidos

Ruido, pulso, ritmo: el mundo de la percusión

Creando con el cuerpo: descubrir la danza

Músicas al encuentro: Jazz & Clásica

África inspira a Occidente

Paul Klee el pintor violinista

Consulta toles guies