Atenció de l’alumnat d’origen estranger

Aquest document, elaborat per l’Equip LIC del ST de Tarragona, té per objectiu ajudar els centres educatius a organitzar l’atenció de l’alumnat d’origen estranger per tal que pugui aprendre al més aviat possible la llengua catalana i així poder seguir el currículum.

El recurs d’aula d’acollida no és l’únic per a l’atenció de l’alumnat d’origen estranger. Es poden organitzar altres recursos i sobretot metodologies que, amb la complicitat de tot l’equip docent, permetran fer avançar els alumnes en l’aprenentatge de la llengua. Per això aquest document va adreçat tant als centres amb aula d’acollida com a
aquells que no disposen d’aquest recurs.

A manera de resum de tot el procés que s’ha de seguir al centre a partir del moment en què arriba alumnat nou d’origen estranger, al final del document trobareu una infografia. La informació que s’hi recull apareix desenvolupada en els diferents apartats d’aquest document (recollits també a l’índex). D’aquesta manera podreu tenir una visió general del procés i consultar només aquells punts que us siguin necessaris.