Estratègia digital de centre

Web de suport al disseny i implementació de l’Estratègia Digital de Centre (EDC)

Projecte d’acceleració

En el Projecte d’acceleració de la transformació digital en el marc del Pla d’Educació Digital de Catalunya es despleguen les intervencions als centres referides a connectivitats, equipaments d’alumnat i equipaments del professorat que es començaran a executar a partir del mes de novembre de 2020.