Premis de natura de l’IEV

Fins el 10 de novembre

Termini de presentació de treballs als premis de natura de l’IEV.
ESCOLES, INSTITUTS, MAJORS DE 18 ANYS, podeu presentar els vostres treballs de recerca inèdits sobre qualsevol aspecte de la natura i el medi ambient que agafi com a marc físic l’Alt Camp.
PODEU ENVIAR ELS TREBALLS per correu electrònic a iev@iev.cat o mitjançant wetransfer.
 
El lliurament dels premis tindrà lloc el dilluns 30 de novembre.

Podran participar en aquest premi tots els treballs de recerca inèdits sobre qualsevol aspecte de la natura i el medi ambient que agafi com a marc físic l’Alt Camp. El jurat valorarà que es treballin temes d’educació ambiental com la recollida selectiva i la reducció de residus, l’estalvi d’aigua i d’energia, la mobilitat sostenible, el coneixement del nostre entorn natural, els jardins i els ecosistemes urbans, la utilització responsable dels recursos i la conscienciació sobre la preservació del medi ambient en el nostre entorn.

Aquesta convocatòria queda establerta en 5 modalitats i un premi especial:

Modalitat a: Consistirà en la realització d’un treball únic per a tot el grup-classe o un treball en petit grup, que podrà ser un tema de recerca, un mural, una auca, un joc o una proposta TIC. Destinat a alumnat d’educació infantil. El jurat valorarà que es vetlli per minimitzar recursos i/o utilitzar-ne de sostenibles en la presentació del treball.

Modalitat b: Consistirà en la realització d’un treball únic per a tot el grup-classe o un treball en petit grup, que podrà ser un tema de recerca, un mural, una auca, un joc o una proposta TIC. Destinat a alumnat d’educació primària. El jurat valorarà que es vetlli per minimitzar recursos i/o utilitzar-ne de sostenibles en la presentació del treball.

Modalitat c: treballs individuals o en petit grup presentats per alumnat d’educació secundària obligatòria.

Modalitat d: treballs presentats per alumnat de batxillerat o de cicles formatius.

Modalitat e: treballs presentats per persones de més de divuit anys.

Premi especial Els Torrents de Valls: Treballs presentats a qualsevol de les modalitats anteriors que tractin el singular tema dels Torrents de Valls i que no hagin resultat premiats dins la modalitat.

Consulteu les bases