Premi 2020 Escoles Verdes

Aquest Premi es va crear l’any 2009, en el marc de la celebració del desè aniversari del Pro-grama Escoles verdes.

L’objectiu d’aquest Premi és reconèixer públicament iniciatives exemplars d’educació per a la sostenibilitat desenvolupades per centres educatius que tenen el distintiu d’Escola verda.

Aquestes accions i trajectòries exemplifiquen la implicació social dels centres en la millora ambiental de Catalunya, en l’assoliment dels 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) que va aprovar l’any 2015 l’Assemblea General de l’ONU, i en l’assoliment de l’objectiu operatiu 6.1.2 de l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya 2018-2030, aprovada per l’acord GOV/54/2018, de 17 de juliol.

Consulta les bases