Dia Mundial de la Vida Silvestre

Avui es celebra el Dia Mundial de la Vida Silvestre.

Aquest any l’acció destaca la funció i la importància dels boscos per la forma de vida de milions de persones d’arreu del món.

El Dia Mundial de la Vida Silvestre se celebrarà aquest any sota el tema “Els boscos com a mitjans de subsistència: sostenint persones i al planeta”, com una manera de ressaltar el paper central dels boscos, les espècies forestals i els serveis dels ecosistemes en el manteniment dels mitjans de subsistència de centenars de milions de persones a nivell mundial i particularment de comunitats indígenes i locals amb vincles històrics amb zones boscoses i adjacents al bosc. Això s’alinea amb els objectius de desenvolupament sostenible 1, 12, 13 i 15 de les Nacions Unides i els seus amplis compromisos per pal·liar la pobresa, garantir un ús sostenible dels recursos i conservar la terra de la vida.

Entre 200 i 350 milions de persones viuen dins o al costat de zones boscoses de tot el món, confiant en els diversos serveis ecosistèmics que proporcionen els boscos i les espècies forestals per a la seva subsistència i per cobrir les seves necessitats més bàsiques, inclosos aliments, refugi, energia i medicaments.

Els pobles indígenes i les comunitats locals estan al capdavant de la relació simbiòtica entre els éssers humans i els boscos, les espècies de fauna salvatge que habiten els boscos i els serveis ecosistèmics que ofereixen. Actualment, aproximadament el 28% de la superfície terrestre mundial està gestionada per pobles indígenes, inclosos alguns dels boscos més intactes ecològicament del planeta. Aquests espais no només són centrals per al seu benestar econòmic i personal, sinó també per a les seves identitats culturals.

Els boscos, les espècies forestals i els mitjans de subsistència que en depenen es troben actualment a la cruïlla de les múltiples crisis planetàries que enfrontem actualment, des del canvi climàtic, fins a la pèrdua de biodiversitat i els impactes econòmics, socials i socials de la pandèmia COVID-19.

El 3 de març de 2021, el Dia Mundial de la Vida Silvestre celebrarà els mitjans de vida basats en els boscos i intentarà promoure models i pràctiques de gestió de boscos i fauna silvestre que s’adaptin tant al benestar humà com a la conservació a llarg termini dels boscos, espècies de fauna salvatge que habiten els boscos i flora i els ecosistemes que sustenten i promouen el valor de les pràctiques i coneixements tradicionals que contribueixen a establir una relació més sostenible amb aquests sistemes naturals crucials.

Més informació