Repetició de curs a primària i ESO

La repetició de curs afecta majoritàriament als alumnes més vulnerables socialment i econòmicament

Augmenta la desigualtat en educació: la meitat dels alumnes pobres repeteixen curs
El nombre d’estudiants d’origen socioeconòmic baix que va repetir curs a secundària augmenta gairebé deu punts en dotze anys. Les “disfuncions” més importants del sistema educatiu tenen a veure amb les diferències acadèmiques segons la classe social.

Una de les dades concretes de l’informe és que un de cada dos estudiants de secundària els pares tenen un nivell socioeconòmic baix ha repetit curs i en les famílies de nivell alt només repeteixen un de cada nou alumnes. En conseqüència, aquestes diferències augmenten la probabilitat d’abandonament escolar dels estudiants més pobres.

A la pàgina web del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu s’ha publicat el Tast de dades. 25, corresponent al mes d’abril, que respon a la pregunta: És la repetició de curs una estratègia efectiva per millorar els resultats acadèmics?

La repetició de cursos o l’abandonament del sistema educatiu “afecta desproporcionadament” als estudiants fills de famílies més pobres, reconeix l’Alt Comissionat contra la Pobresa Infantil al darrer informe.

Podeu consultar aquí l’informe:

L’educació falla com a ascensor social a Espanya


La segregación escolar entre ricos y pobres se asienta: la privada y concertada acoge solo al 7,5% de los alumnos desfavorecidos

Un terç dels alumnes dels centres públics provenen d’entorns socioeconòmics humils; en els privats, inclosos els concertats sostinguts amb fons públics, són un 7,5%.
La separació segons el seu origen conseqüències en el rendiment de tots els alumnes: els estudiants més afavorits treuen 67 punts més en PISA que els seus companys d’entorns humils, equivalent a dos cursos complets.
Un alumne d’un entorn més pobre 5,5 vegades més probabilitats de repetir curs que un altre d’un entorn ric.

L’argument teòric a favor de la repetició pren una forma semblant a la següent. Atès que el repetir suposa un cost molt alt per a l’alumne (humiliació davant de companys i pares, desmotivació per fracàs personal), això li motivarà perquè s’esforci més i tregui millors resultats. Però si això no funciona, se suposa que l’oportunitat de repetir tindrà un benefici en termes d’anivellament amb la resta d’estudiants i millora de resultats acadèmics (a més de, en teoria, permetre que la resta d’alumnes que sí que va aprovar segueixi progressant a bon ritme).

El problema, més enllà de la conveniència d’utilitzar aquesta classe de càstigs en el sistema educatiu, és que la repetició, simplement, no funciona.