Nou Nodes: Alumnat d’origen estranger

El Departament d’Educació ha activat una pàgina web amb recursos per a l’alumnat d’origen estranger.

El projecte d’Alumnat d’origen estranger disposa d’espai propi a la XTEC, però s’ha obert aquest espai NODES amb la finalitat d’afavorir l’intercanvi d’informació rellevant, compartir nous materials i bones pràctiques, ser el punt de trobada entre docents d’arreu de Catalunya, entre altres coses. Us animem a fer una visita per les seves seccions:

  • ACOLLIDA: hi podeu trobar informació i instruments relacionats amb l’acollida inicial de l’alumnat nouvingut
  • CATALÀ BÀSIC: principalment es volen compartir recursos per a l’aprenentatge inicial de la llengua catalana, així com també orientacions per facilitar el procés d’adquisició de la llengua
  • SUPORT A L’APRENENTATGE: docents d’àmbits lingüístics com no lingüístics podeu trobar-hi recursos i orientacions per millorar l’èxit escolar, social i personal de l’alumnat d’origen estranger a partir de la personalització dels aprenentatges.
  • FORMACIÓ: en aquest espai trobar l’oferta formativa del Departament d’Educació relacionada amb l’atenció a l’alumnat d’origen estranger. Encara que el període d’inscripció estigui tancat, podeu accedir al material de formació dels cursos.