#NoMoreMatildas

L’Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues (AIMT) llança una iniciativa per combatre els estereotips motivats per la falta de dones rellevants en la ciència i proposa ficar-les en els llibres de text.

www.nomorematildas.com

La campanya #NoMoreMatildas per visibilitzar les científiques té per objectiu augmentar la presència de les dones als llibres de text i despertar vocacions.

La campanya ha començat amb la publicació de tres biografies imaginàries d’Einstein, Alexander Fleming i Schrödinger, que es poden descarregar a la web de la campanya.

Segons diferents estudis, els llibres de text d’ESO només contenen un 7,6% de referents femenins i, segons dades de la Unesco, el percentatge de dones en carreres científiques es redueix a un 28,5%.