Formació. Competència digital docent

Competència digital docent: càpsules autoformatives (KUDI). Obertes les autoinscripcions fins al 30 d’agost

Les KUDI actualment en curs:

KUCD – Kudi de Competència digital docent
Aquesta càpsula planteja apropar els docents als diferents entorns virtuals per al seu ús des de la didàctica, la gestió, la comunicació i la col·laboració, l’ètica i el civisme digital i el desenvolupament professional.

KUBL- Kudi de Blended Learning o Educació híbrida
Aproximació al model Blended-learning o Educació Híbrida per a generar una proposta senzilla d’aplicació amb l’alumnat i compartir idees i propostes amb les persones participants. Al llarg de la càpsula s’exploren les característiques i possibles aplicacions didàctiques del model i es faciliten tot un seguit de recursos que es podem explorar i integrar a la proposta.

KUEI – Kudi d’Educació Infantil
Propostes per entendre el món que ens envolta: inici del pensament matemàtic, Programació robòtica, Google maps i Realitat Augmentada., utilitzant tecnologia que està a l’alça en les escoles. Ofereix també activitats per fer amb el Google Maps, aplicació que ja tenim incorporada en la nostra vida quotidiana i que pot entrar en les propostes per als nens i nenes d’infantil.

KUCC – Kudi de Creació de continguts
Es treballaran diferents recursos sobre la creació de continguts visuals que permeten mostrar informació de forma resumida.

KUCO-Kudi de Cerca i organització de continguts digitals
Diferents recursos relacionats amb la “cura de continguts” per cercar, seleccionar, classificar, transformar i compartir informació, especialment l’etiquetatge i els serveis de marcadors socials. Les eines de cura de continguts són  cada vegada més presents en les nostres estratègies com a docents ja que es fa necessari gestionar tota la informació que ens arriba per poder seleccionar aquella que ens és realment interessant.

KUCL-Kudi de Classroom
Aquesta Kudi és un primer pas introductori al Classroom. La Kudi té 5 activitats que es van obrint a mida que es facin les anteriors, i una avaluació final on únicament s’ha de compartir la classe de Classroom.

KUNA- Kudi de Narrativa Digital
Amb l’arribada de la tecnologia de forma universal, s’ha obert un món de possibilitats. La narrativa digital o digital storytelling aplicada a l’Educació és un recurs poderós per captar l’atenció dels alumnes i motivar-los a participar.

KURG- Kudi de Representació gràfica de continguts
Càpsula que ofereix diferents recursos per presentar informació de forma esquemàtica: mapes conceptuals, esquemes, línies del temps

Altres activitats d’autoaprenentatge en cultura digital (no certificables).