Estratègies educatives cap a la sostenibilitat

Actualment la humanitat s’enfronta a grans reptes. L’emergència climàtica i la crisi de sostenibilitat ambiental han alterat de forma significativa els ecosistemes i la forma de vida. Buscar solucions als desafiaments mediambientals i socials, així com analitzar les relacions d’interdependència i interconnexió que hi ha entre els aspectes ambientals, econòmics i socials que són part de l’origen de molts dels problemes civilitzatoris que estan tenint lloc són qüestions que s’han d’abordar també des l’àmbit educatiu.

La UNESCO ha proposat un marc d’actuació per al període comprès entre 2020 i 2030 denominat «Educació per al Desenvolupament Sostenible: cap a la consecució dels objectius estratègics de desenvolupament sostenible» (EDS per 2030)  en el que assenyala una sèrie d’accions i propòsits per fer front a aquests desafiaments, entre els quals destaca la incorporació de l’Educació per al Desenvolupament Sostenible en els marcs educatius dels diferents països. La pròpia LOMLOE,  també reconeix la importància d’atendre el desenvolupament sostenible d’acord amb el que estableix l’Agenda 2030, i, des de la llei, s’afirma expressament que els centres docents han de esdevenir un lloc de custòdia i cura del nostre medi ambient.

Aquest nou marc global que confereix l’Agenda 2030 assenyala un camí cap al qual adreçar-se al que els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) han de centrar el treball cap a un desenvolupament humà i sostenible.

Amb la celebració d’aquest seminari, el MEFP vol oferir un espai de trobada, reflexió crítica, debat i intercanvi d’idees entre els diferents agents amb implicació en matèria de sostenibilitat: xarxes interautonòmiques, institucions internacionals, centres educatius, alumnat, joves en general, docents, famílies, administracions, societat civil i universitat.

La EDS, té com a objectiu generar centres educatius transformadors que actuïn sobre l’alumnat i sobre la resta de la comunitat educativa perquè siguin capaços de ser els motors de societats més inclusives, solidàries, justes i sostenibles. En aquest sentit, l’EDS, amb un enfocament ecosocial, proposa una major vinculació entre les realitats locals i les globals en la recerca de models de desenvolupament alternatius, orientats a la resolució dels problemes socials, econòmics i ecològics, que redunden en la consecució del benestar per a tots els habitants de la planeta atenent els límits i interrelacions que permeten que la vida i la biodiversitat prosperin.

Per tot això, aquest seminari pretén donar sentit a l’acció educativa des d’una òptica reflexionada que valori la importància del context social i ambiental com a eixos transformadors sobre els quals construir una nova narrativa educativa encaminada cap a la sostenibilitat.

Descarrega el programa en PDF

Pots realitzar la teva inscripció aquí
Si vols participar en xarxes socials, pots fer-ho utilitzant el «hashtag» #EDSCaminosdeFuturoTwitter