El soroll i l’aprenentatge

Aquest dia neix com una manera de cridar l’atenció dels ciutadans sobre la importància del silenci en un món saturat per contaminació auditiva.

Lectures recomanades:

Aules, silenci i fracàs escolar

Avui dia amb els treballs per projectes, les tasques cooperatives i altres estratègies que
el Departament d’Ensenyament emmena es fa molt difícil mantenir el silenci a la classe.

David Rabadà i Vives

Aprendre a llegir i escriure: una qüestió de silenci?

Quan s’aprenen paraules noves és important limitar el soroll ambiental i restringir-lo a les converses que tenen a veure amb el que s’està aprenent.

David Bueno


El valor del silenci

Els joves viuen en un ambient de soroll que els altera la capacitat de memòria i aprenentatge. El silenci facilita el control de la tensió arterial, redueix el risc cardiovascular, prevenint, per tant, malalties del cor i ictus, i predisposa als beneficis d’una vida reflexiva i amb pau interior.

Una vida intel·lectual activa que requereix concentració i, per tant, silenci, compleix un paper protector en les neurones. Ja sabem que un nivell educatiu alt es vincula a menys risc de patir alzheimer.

Montserrat Rosell Pujol


 

Silenci a classe

El silenci a les aules és un tema important i poc valorat des de les institucions. És sabut, i no cal ser-ne un especialista, que els sorolls són contaminants que impedeixen la concentració i l’atenció per fer qualsevol feina, en espe­cial la intel·lectual.

M. Esmerats Flotats


Escola i casa, espais per treballar el silenci

Cal ajudar la canalla a valorar la necessitat de silenci, no tan sols com a absència de soroll sinó com un temps de pausa

Judit Monclús


L’exposició al soroll. Com ens afecta? Efectes del soroll sobre la salut


El soroll a l’escola (Andorra sostenible)

Si bé és cert que hi ha un bon grapat d’aspectes que es podrien millorar del dia a dia de les escoles, no deixa de ser simptomàtic que el soroll als centres educatius sigui un dels problemes
que s’assenyalen amb més recurrència, especialment per part del cos docent.
I és que el soroll és un tema que preocupa en l’àmbit escolar i, de manera cada cop més significativa, en el conjunt de la societat degut al fet que vivim en espais amb cada cop més soroll ambiental, especialment a les zones urbanes, on es barregen tots els sorolls derivats de la nostra activitat quotidiana.


SO i ESCOLA | So i soroll – XTEC Blocs


Activitats sobre so i soroll – mediambient.gencat.cat