Dia Internacional per a l’Educació No Sexista

El 21 de juny celebrem el Dia Internacional per a l’Educació No Sexista. Cal superar el sexisme i l’androcentrisme en la pràctica educativa. Per aconseguir-ho, cal que els i les docents i tota la comunitat educativa ens reinventem i treballem perquè l’alumne/alumna desenvolupi el propi potencial,  creant un món més just per a dones i homes, educant persones completes i respectuoses.

Cal treballar perquè la història de les dones i del feminisme formin part del currículum, perquè els espais a l’aula i al pati siguin compartits equitativament, perquè en l’elecció dels estudis no hi hagi biaix de gènere, perquè les diferències de gènere i de diversitat afectivosexual _ parant esment a altres condicionants com situacions de discapacitat, origen, classe no es converteixin en desigualtats…

Cal treballar perquè el món de la cura sigui compartit per a nens i nenes, per a homes i dones, de manera que el desenvolupament de la compassió i la tendresa sigui un element identitari també de la construcció de la masculinitat.

#Lesescoleslliuresdeviolencies #coeducat

Recursos XTEC