Consells per a una bona comunicació

 

Us recomanem que visiteu el Nodes Consells per a una bona comunicacióon hi trobareu un recull d’instruccions, idees i propostes per facilitar la comunicació amb tota la comunitat educativa.
En aquest temps de treball i comunicació virtual, pot ajudar tenir més informació en relació a empatia, brevetat, precisió, accessibilitat, ús no sexista, ús d’imatges i propietat intel.lectual i autoria.