8 es Jornades d’Aprenentatge Servei

El proper dimecres 3 i dijous 4 de març tindrà lloc les VIII es Jornades d’Aprenentatge Servei, organitzades pel Centre Promotor d’Aprenentatge Servei i l’Institut de Desenvolupament Professional  (ICE-UB).

Les VIII Jornades d’Aprenentatge Servei, una tradició bianual del Centre Promotor d’ApS, s’hauran de celebrar en línia. El lema que encapçala les Jornades, «ApS, educar per a la transformació social», expressa un convenciment profund: l’aprenentatge servei és una eina que serveix perquè els nois i noies es formin com a persones i com a ciutadans tot enfrontar-se de veritat a reptes cívics rellevants, i ho facin col·laborant en la recerca del bé comú.

Per a més informació, podeu consultar la seva pàgina web. Per a inscripcions, cliqueu aquí.