Com podem orientar sobre el futur quan el present trontolla?

Una de les moltes conseqüències que ha tingut el confinament viscut per la pandèmia de la Covid-19 és el ressentiment de la tasca orientadora i l’acompanyament que els centres educatius duen a terme, especialment amb aquell alumnat que està a punt de viure una transició cap a l’educació secundària o cap a la post obligatòria.

 

L‘alumnat necessita estabilitat emocional i vital…

Quan l’estudiant està decidint què vol estudiar s’ha de saber veure a si mateix com aprenent…

No es pot escollir quan no saps si allò que vols fer ho fas bé o no, o si t’agrada o no…

“La finalitat d’acompanyar és el benestar emocional de l‘alumnat orientat a l’aprenentatge, perquè la cura és una condició per aprendre”…

Durant el confinament s’ha prioritzat que l’aprenentatge s’hagi dut a terme des de l’escolta, des del vincle i des de la connexió amb les famílies…

L’orientació educativa i l’acció tutorial

Aprenentatge i orientació continuats. Presentació resumida del document:

Orientació educativa i acció tutorial

Els fonaments de l’aprenentatge continuat s’han de començar a establir en els primers temps d’escolarització i han de continuar i consolidar-se en tots els ensenyaments.
Així, ja a les etapes educatives inicials cal fixar les bases per a l’autoconeixement, l’autoestima i la pràctica de la presa de decisions de l’infant, fonamentals tots tres per a la construcció o reorientació del propi projecte de vida del jove o l’adult. A partir d’aquestes bases, treballades com un continu educatiu, cal aportar a l’infant, el jove i l’adult, de forma ininterrompuda, els recursos i els elements per a l’adquisició de les competències que es requereixen per integrar-se en el món present i futur.