ESCAPE ROOM de la taula periódica per promoure la sostenibilitat

El material de l’Escape room està pensat per fer a l’aula de manera presencial. Per poder dur-lo a terme. s’ha d’haver fet el curs telemàtic (entorn odissea) que constitueixen les proves i reptes adaptats. Aquest material contribueix a l’aprenentatge amb sentit i a la implicació… Llegeix més»

Com gamificar una activitat?

La gamificació és una metodologia que té com a objectiu motivar mitjançant l’ús d’elements de joc (dinàmiques, mecàniques, estètica) en contextos que no són de joc.
En educació es tradueix en fer viure experiències d’aprenentatge gratificants utilitzant elements del joc. L’aprenentatge és vivencial, i l’alumnat n’ha… Llegeix més»

Mecàniques i components per la gamificació

Les mecàniques de joc es corresponen amb un sistema de regles que regeixen el recorregut d’aprenentatge. Són les encarregades de delimitar les accions dutes a terme, de manera que restringeixen certes actuacions, tancant el sistema cap a uns objectius planificats concrets. D’aquí que incloguin des… Llegeix més»

Narrativa de la gamificació

La narrativa és l’element en el qual es recolza l’alumne per emprendre el recorregut d’aprenentatge. Permet incloure el conflicte i la superació dels reptes, afegeix un context que li dóna sentit al desenvolupament de destreses i habilitats i facilita la resposta emocional del participant i,… Llegeix més»

Reptes per la gamificació

Els reptes proposats han de mantenir la tensió durant tot el joc. Si els fem massa fàcils, l’alumnat s’avorreix i no està motivat. Si els dissenyem massa difícils, es frusten i abandonen. A la gràfica de la dreta es pot apreciar el que s’anomena el… Llegeix més»

Gamificació: Avatars

Avatars 
En l’entorn de gamificació és habitual utilitzar avatars per fer entrar els alumnes a la història. Podem crear un avatar per a nosaltres com a docents, per introduir una activitat o explicar una història i també podem fer que l’alumnat triï avatars o fins i… Llegeix més»

Gamificació: Insígnies

És important que, si hem planificat donar un premi al final del joc, aquest no decebi les expectatives creades. De vegades el premi pot ser intangible, com per exemple, 15 minuts més de pati o el fet de guanyar el dret a realitzar una altra… Llegeix més»

Gamificació: Cartes

Les cartes es poden utilitzar per jugar amb les normes d’altres jocs semblants (Magic, Pokemon, etc)  o es poden incloure al nostre joc per tal que els personatges dels nostres alumnes puguin “col·leccionar” les destreses que vagin adquirint i així siguin conscients de la seva… Llegeix més»