L’impuls del servei comunitari per a l’alumnat de secundària obligatòria és una acció que vol promoure que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

Serveis comunitaris a la XTEC

Planificació del SC a distància.

En aquests enllaços hi ha dos articles i un document que us poden ser d’utilitat per a la planificació del SC a distància.
  • Com fer ApS en línia? En aquest article (AVILÉS-PUIG) ens proposen diferents exemples i ens expliquen una estratègia i recurs per mantenir en línia els projectes de SC que s’organitzen en parelles.
  • D’altra banda, donades les possibilitats que ofereix el “Projecte Ciència Ciutadana” per fer Servei Comunitari, us fem arribar també l’enllaç a una de les darreres publicacions del Centre Promotor que en fa referència: Ciència ciutadana i aprenentatge servei.