L’orientació educativa i l’acció tutorial

Aprenentatge i orientació continuats. Presentació resumida del document:

Orientació educativa i acció tutorial

Els fonaments de l’aprenentatge continuat s’han de començar a establir en els primers temps d’escolarització i han de continuar i consolidar-se en tots els ensenyaments.
Així, ja a les etapes educatives inicials cal fixar les bases per a l’autoconeixement, l’autoestima i la pràctica de la presa de decisions de l’infant, fonamentals tots tres per a la construcció o reorientació del propi projecte de vida del jove o l’adult. A partir d’aquestes bases, treballades com un continu educatiu, cal aportar a l’infant, el jove i l’adult, de forma ininterrompuda, els recursos i els elements per a l’adquisició de les competències que es requereixen per integrar-se en el món present i futur.