ATELIER primer trimestre

Aquest  Atelier es basa en la experimentació sensorial a través del propi cos: treballar l’experimentació sensorial, conèixer el propi cos i desenvolupar la creativitat.

Conte: ON ÉS LA MAMA?

Conte amb teatre negre, que consisteix en explicar-lo en una habitació tancada i un fons negre, utilitzant materials fosforescents per tal que brillin.

KAMISHIBAI

És una forma d’explicar contes molt popular al Japó. Sol estar dirigit a nenes i nens petits que van a gaudir-ne en grup.

Conte:  LA  PRINCESA  REBEL

És un conte completament destereotipat envers els rols de la societat, és a dir, en aquest conte es mostra que les tasques que poden dur a terme els homes, les poden fer les dones, i a l’inversa.