Estratègia digital de centre

Cultura Digital

Objectiu general:

continuar amb el desplegament del Pla d'Educació Digital de Catalunya.
Té tres eixos:
 1. Acceleració de la transformació digital (dotacions als centres) --> Pàgina del Projecte d'acceleració digital (i aplicació ÍNDIC: inventari digital de centre).

 2. Elaboració de l'Estratègia Digital de Centre --> Pàgina de l'EDC, mentor/es digitals dels CRPs i Xarxa d'EDC.

 3. Adquisició per part del professorat d'un nivell mitjà de competència digital --> Xarxa Territorial

Què és

Dins del marc del Pla d’educació digital de Catalunya, el projecte d’acceleració de la transformació digital dels centres educatius desplega les intervencions referides a connectivitats, equipaments d’alumnat i equipaments del professorat.

Què implica

Gestionar les dotacions d'equipament que s'han lliurat als centres. Bàsicament, tramitar les incidències amb els equips i administrar l'inventari del centre amb l'aplicació ÍNDIC.

Com a eina de suport hi haurà la Xarxa de Coordinació Digital (antic seminari TAC), oberta als/les coordinadors/es digitals de centre, i que realitzarà 5 sessions de formació al llarg del curs. Aquesta xarxa també donarà suport a l'elaboració de l'EDC.

A qui afecta

 • Coordinador/a digital del centre

 • Equip directiu.

Què és

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és un document (o pàgina web, com la d'aquest centre fictici) que recull totes les accions que es realitzen en un centre, i les que es realitzaran a mitjà termini, per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu. Substitueix al Pla TAC, d'on es pot aprofitar molta de la informació introduïda.

Què implica

Redactar el document l'EDC, amb el suport de:

 • El NODES del Departament dedicat al tema.

 • El/la mentor/a digital del CRP, els grups de treball d'ECD i formacions a centre. Els centres que tinguin assignat un/a mentor/a digital formaran part dels grups de treball i podran realitzar les formacions a centre.

 • La Xarxa Territorial de Comissió d'Estratègia Digital, oberta als membres de la comissió d'EDC, i que realitzarà sessions periòdiques de formació al llarg del curs. Suposarà un reconeixement de 30 hores.

A qui afecta

 • Coordinador/a digital del centre.

 • Comissió d'EDC.

 • Equip directiu.

Què és

D'acord amb el PEDC, entre el 2020 i el 2025 els docents que exerceixen a Catalunya hauran de formar-se i acreditar la competència digital docent, almenys amb nivell mitjà (els nivells, basats en la normativa europea, encara no han estat publicats).

Què implica

Rebre formació en Cultura Digital, com:

 • Xarxa Territorial de Competència Digital Docent (en preparació), oberta a tot el professorat i que realitzarà 5 sessions de formació al llarg del curs. El crearà el CRP i suposarà un reconeixement de 20 hores.

 • Oferta formativa de l'Àrea Cultura Digital.

A qui afecta

 • Claustre (estarà oberta a tot el professorat).

Obert el termini de Lletres a les Aules 2021-22

Fins el 31 d’octubre de 2021 podeu sol·licitar participar en les Lletres a les Aules.

Lletres a les Aules és un programa de la Institució de les Lletres Catalanes i el Departament d’Educació adreçat al món educatiu que posa a disposició de tots els centres escolars… Llegeix més»