Maleta de la prehistòria

Eines de la prehistòria. Reproduccions d’estris i d’eines de les cultures del Paleolític i del Neolític. Està format per 3 caixes.