Formació Currículum i avaluació competencials per àmbits

La Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat ha organitzat la formació Currículum i avaluació competencials per àmbits, amb una durada de 30 hores i un format semipresencial (21 hores presencials i 9 telemàtiques).

Un dels objectius de la formació és aprendre com han de ser les unitats didàctiques orientades a que els alumnes assoleixin les competències de l’àmbit.
El termini d’inscripció s’acaba el dimecres 26, la llista d’activitats per àmbits les podeu trobar a la pàgina
http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/capacitats_competencies_curriculum/curriculum-i-avaluacio-per-ambits/inscripcions/

Objectius de la formació
1. Analitzar els documents prescriptius i orientatius del currículum per reflexionar de forma compartida sobre les implicacions educatives de l’aprenentatge per competències.
2. Aprendre a utilitzar les eines que aporta l’avaluació formativa i formadora a partir de la gestió de formats d’aprenentatge interactius i participatius.
3. Capacitar el professorat i afavorir la consciència de mètode didàctic per incentivar l’aprenentatge competencial i reflexiu de l’alumnat per dotar-lo de significat, sentit i transferència