Visita de seguiment del pilotatge del Pla Educatiu d’Entorn de Tàrrega 0-20

El passat 6 de març de 2020 la ciutat de Tàrrega va rebre la visita dels càrrecs de la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat. En concret, la subdirectora general, Sra. Marcel·lina Bosch, la cap de serveis, Sra. Gené Gordó i la tècnica de PEE 0-20, Sra. Teresa Moragues. A més, van participar en la jornada l’alcaldessa de Tàrrega, Sra. Alba Pijuan, i el regidor d’Educació, Sr. Xavier Rossell.

La convocatòria va començar a les 9.30 h del matí fent la reunió de seguiment del pilotatge amb la comissió operativa del PEE i els directors del Servei Educatiu de l’Urgell.

A les 11.30 h es va visitar l’Escola Municipal de Música de Tàrrega per veure el funcionament del projecte Brass Band.

A les 12 h es va continuar la reunió de seguiment amb la posada en comú de direccions i grups impulsors de centres educatius que formen part del PEE 0-20.

Finalment, a les 15.15 h, es va visitar un centre de primària per conèixer el projecte interdisciplinar amb famílies que es fa un cop a l’any.

Es va valorar molt positivament la jornada i s’agraeix el grau d’implicació de tots els agents educatius que hi van participar.