Programes d’innovació pedagògica (nova convocatòria juny 2020)

Els programes d’innovació consisteixen en plans d’acció que el Departament d’Educació prioritza i impulsa, i que tenen com a finalitat millorar els resultats del sistema educatiu adequant-lo al canvi i a l’evolució social. Amb la mateixa finalitat també s’inclouen les iniciatives d’altres institucions amb les quals el Departament col·labora mitjançant acords o convenis. (Article 2 Ordre Ens/303/2015).

S’ha obert un termini de convocatòria de sol·licitud de participació en alguns d’aquests programes d’innovació que acaba el 31 de juliol.Els centres educatius poden sol·licitar la participació en alguns dels Programes ofertats a través de l’apartat d’innovació pedagògica del portal de centre. Més informació en aquest enllaç.