Orientacions per a la coordinació digital de centre

El Pla d’Educació Digital de Catalunya (PEDC), iniciat el 2020, defineix i executa les accions necessàries per assegurar la competència digital de l’alumnat, del professorat i dels centres. La seva implementació ha d’integrar-se en el Projecte Educatiu de Centre (PEC), on s’especificarà com i quan es duran a terme les accions i d’acord amb quins objectius, definint així l’Estratègia Digital de Centre (EDC). Aquestes decisions han de ser preses de forma participativa i específicament per la Comissió d’estratègia digital de centre, on la persona encarregada de la coordinació digital hi té un paper fonamental.

Si ets o seràs coordinador/a digital del teu centre, t’anirà bé llegir aquestes orientacions.