Informe d’Avaluació 26: Com classificar els centres educatius segons la complexitat?

Us informem que a la pàgina web del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu  s’ha publicat l’Informe d’Avaluació 26.: Com classificar els centres educatius segons la complexitat?, corresponent al mes d’abril.

Aquest estudi analitza la complexitat a què s’enfronten els centres educatius de Catalunya que imparteixen ensenyaments obligatoris. L’anàlisi segueix una aproximació quantitativa i fa servir les dades corresponents al curs acadèmic 20182019.