Convocatòria de concurs d’oposició

En data 2 de gener ha sortit publicada la convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats (DOGC núm. 7782, de 7.1.2019)

El termini de presentació de sol·licituds és del 16 de gener al 4 de febrer.

Per a més informació cliqueu aquí.