Directori de blogs i webs de les biblioteques escolars

El Directori de blogs i webs de les biblioteques escolars és una iniciativa del Programa biblioteca escolar “puntedu” del Departament d’Ensenyament, engegada el curs 2011-2012, per donar difusió als espais virtuals de biblioteca escolar dels centres educatius de Catalunya.

Aquesta iniciativa persegueix un triple objectiu:

  • Difondre la presència de les biblioteques escolars a la xarxa.
  • Promoure’n la dimensió virtual
  • Donar a conèixer les bones pràctiques.

Aquest blog de blogs i webs vol ser l’aparador on les persones relacionades amb el món de les biblioteques escolars puguin accedir, d’una manera ràpida, a les activitats, informacions i experiències que els centres difonen a través de la xarxa.

Més informació