Experiència al Canadà. Escola Mare de Déu de Talló.

El juliol de l’any passat, se’ns va fer la proposta de realitzar un intercanvi amb una mestra de Canadà. Aquesta idea ens va semblar molt interessant,  tant a nivell personal com a nivell  professional.

Ara, un cop viscuda l’experiència, estem realment molt contentes. Ens hem plantejat coses a nivell professional, ens hem sorprès en certs aspectes, hem agafat moltes idees per a nosaltres, com a mestres, i per a la nostra escola,… i sobretot hem après molt!

La Linda Couillard Labbé, mestra de l’escola Springfield de Peace Reaver, ha estat genial amb nosaltres, ens ha mostrat tot allò que ens podia ser interessant de la seva escola, d’escoles veïnes i de la seva regió.  Vam poder visitar cinc escoles de diferents característiques: públiques, catòliques, d’immersió, francòfones, de poblats indígenes,… i de totes elles n’hem pogut treure’n profit.

L’ensenyament a Alberta és molt diferent a l’ensenyament de Catalunya, igual que ho són les nostres cultures. És diferent a nivell metodològic, de recursos, d’organització, de professionals,… gairebé a tots els nivells, però pensem que precisament per aquest fet tots podem enriquir-nos amb l’intercanvi d’experiències i compartint els nostres sabers.

Valorem molt positivament haver pogut fer aquest intercanvi i esperem poder-ne fer algun altre ben aviat.

Aida Arnau Costa                                                           Núria Vigo Pubill

Secretària Mare de Déu de Talló                                   Directora Mare de Déu de Talló