Visita el Consorci d’Aigües de Tarragona a l’Ampolla!

El Consorci d’Aigües de Tarragona té obert el programa de visites a l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) de l’Ampolla a l’ETAP de l’Ampolla. Aquestes visites van adreçades, entre d’altres col·lectius, als centres escolars, tant de primària com de secundària, per tal que els alumnes puguin observar en directe alguns del processos que estudien i ampliar els seus coneixements.

La concertació de dia i hora de visita es pot gestionar través del web corporatiu. S’accedeix des del menú, a l’apartat de comunicació, on hi ha el subapartat de visites, o mitjançant l’enllaç següent. 

A la visita que sol durar unes 2h,  els expliquen de manera didàctica i entenedora adaptada a cada nivell educatiu, el sistema de potabilització de l’aigua, el control de la qualitat i la distribució als consorciats tenint en compte la sostenibilitat i la responsabilitat social. A part de la visita a les instal·lacions també es visita un “laboratori” on els alumnes a través d’experiments i jocs amb tauletes posen en pràctica tot allò que prèviament se’ls ha ensenyat al començament de la visita.

La visita és gratuïta i, als centre educatiu els ajuden amb les despeses de transport.