VII Edició de RetoTech_Fundacion_Endesa

La Fundació Endesa, en el seu compromís amb l’emprenedoria tecnològica i la innovació educativa, impulsa la VII Edició de RetoTech_Fundacion_Endesa.

Aquesta nova edició està dirigida a centres d’Educació Primària i Secundària Obligatòria.

RetoTech_Fundacion_Endesa té com a objectiu formar professorat i alumnat en l’emprenedoria tecnològica, així com fomentar les vocacions STEM entre els més joves. El mes de juny de 2022 se celebraran els Festivals RetoTech_Fundació_Endesa, on els centres participants tindran l’oportunitat de presentar el seu projecte tecnològic.

Com s’indica en les bases del projecte publicades a la web, Fundació Endesa dotarà els centres que participen per primera vegada amb 10 kits de robòtica basats en Arduino i una impressora 3D, i amb 5 kits de robòtica als que ja hi hagin participat en edicions anteriors. 

Un docent de cada centre tindrà l’oportunitat de rebre formació reconeguda pel Departament d’Educació. En aquesta formació, es treballarà la didàctica de la programació i la robòtica amb Arduino, la programació d’aplicacions mòbils amb App Inventor (només per a secundària) i el disseny i la impressió 3D.

Durant els mesos de novembre, gener i febrer es proposaran diversos reptes per  treballar en l’aula (amb els seus corresponents manuals per al docent). Aquests serviran per  desenvolupar el projecte final que caldrà presentar al Festival RetoTech Fundació Endesa.

Durant el curs escolar es portarà a terme un seguiment en línia dels centres participants, oferint-los suport tècnic i pedagògic.

Els centres compromesos a innovar a l’aula, interessats en la robòtica, el 3D i App Inventor que vulguin participar amb els seus alumnes en un gran festival tecnològic, poden formalitzar la seva inscripció des d’aquest enllaç: inscripcions RetoTech