Motxilles mediambientals

 

verda_motxillaLes  Motxilles mediambientals estan pensades per a ser utilitzades en qualsevol medi ja sigui natural, rural o urbà, i en condicions geogràfiques diverses des del paisatge de muntanya fins a la costa o la meseta.

El desenvolupament de les activitats per a cada nivell que es presenten en aquesta motxilla segueix l’ordre d’estudi d’un paisatge, entès com a sistema obert. Es comença per l’anàlisi d’elements (biòtics i antròpics) continua pels intercanvis de matèria i energia i acaba amb l’estudi de la prognosi i la sintèresi.

En el disseny de l’activitat s’ha tingut en compte la metodologia de l’aprenentatge per descobriment en la base a la percepció organolèptica per als nivells elementals de 8-10 anys, i s’empren veritables tècniques d’investigació i treball de camp en els altres nivells fins als 16-18 anys.

Com es fa servir la motxilla?

La metodologia utilitzada per a la motxilla verda es basa en l’aprenentatge mitjançant el descobriment.

Per poder realitzar còmodament el treball de camp, es recomana disposar d’una motxilla per cada cinc o sis alumnes. És important que les activitats es realitzin en unitats de paisatge que presentin una homogeneïtat estructural un bosc, un prat, un parc… Amb alumnes de cicle superior de primària i secundària, pot resultar interessant que diferents grups treballin diversos tipus de paisatge i comparar després els resultats.

 

Dins de la motxilla verda s’hi troba una guia per al mestre i un quadern de camp. A la guia, s’hi troben els objectius que es persegueixen amb cada activitat, a més dels objectius generals i, una llista de material classificat segons les activitats que s’hagin de realitzar. Les activitats estan classificades per nivells, segons l’edat dels alumnes, però és el mestre qui decideix quines activitats faran els alumnes. Una vegada feta la selecció, cal treure del quadern de camp i de la motxilla les fitxes i el material que no s’ha de fer servir.

Programa educatiu de la Fundació “La Caixa”

Qüestionari