Materials d’acollida: Mòduls de Noves Oportunitats per a alumnat vulnerable

El Servei d’Educació al Llarg de la Vida ha confeccionat uns materials creats per a l’atenció de l’alumnat especialment vulnerable. Es tracta de 8 mòduls de formació de noves oportunitats, per facilitar l’acollida i la integració en els centres de formació d’adults de col·lectius d’alta vulnerabilitat, especialment de l’alumnat JMS (Joves Migrats Sols) de 16 a 18 anys. Aquests mòduls incorporen competències, continguts i activitats específicament elaborades per acollir i oferir atenció educativa personalitzada per aquest perfil d’alumnat, i es posen a disposició del professorat a partir del curs 2019-2020, per tal de donar-los recursos per ajustar la seva acció docent als canvis específics que requereixen els menors no acompanyats que han d’atendre.

Tot i que van dirigits a alumnes d’alta vulnerabilitat i a centres de formació d’adults, hi ha materials i recursos que us poden donar suport a l’hora d’atendre l’alumnat nouvingut.