La intervenció en dislèxia. Seminaris d’Educació de la UOC

La Universitat Oberta de Catalunya organitza la segona webinar dins dels Seminaris d’educació, el dia 26 de novembre de 18.30 a 20.30 h amb el tema La intervenció en dislèxia, i anirà a càrrec de a càrrec de Maria Garau, Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Madrid.

Els Seminaris d’Educació són un cicle d’actes organitzats conjuntament entre la Xarxa Territorial de la Universitat Oberta de Catalunya i el Màster de Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns de Llenguatge. A cada seminari, un ponent presenta un cas d’un nen amb una dificultat d’aprenentatge o trastorn de el llenguatge, una metodologia o un material per a la seva intervenció.

La dislèxia és un trastorn específic per a l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura. Té un origen neurobiològic i és conseqüència d’un dèficit en el component fonològic del llenguatge. És el trastorn de l’aprenentatge més estudiat i de què s’ha parlat més però el que no és tan conegut és com tractar-lo.