La tecnologia el món canvia. Escola Montsagre

 

 

Activitat adreçada a: Infantil i Primària

Àmbit d’intervenció: interdisciplinar

OBJECTIUS

.Aproximar als alumnes al món de la tecnologia i invents.

.Introduir als alumnes en la programació a partir del beebot.

.Gaudir dels ambients i dels espais dissenyats per a la manipulació, el joc, l’assaig-error, el compartir.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Aquest curs 2016-17, la Setmana Cultural ha girat entorn la temàtica de la tecnologia, els invents i la robòtica. Durant aquesta setmana l’organització de tota l’escola es modifica per afavorir al màxim la interacció de grups de diferent edat i nivell. Aquest any els mestres d’infantil han mantingut el treball per ambients que realitzen durant tot l’any, enfocats a la temàtica de la setmana cultural. A primària, també s’han dissenyat uns espais, cada un amb una temàtica diferent, amb varietat de propostes per realitzar. A més s’han realitzat sortides al medi proper, xarrades i tallers sobre alguns dels temes proposats pels alumnes.

CAPACITATS i COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLEN:

●     CAPACITATS:

•Progressar en el coneixement i el domini del seu cos, en el moviment, i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.

•Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d’ell mateix i dels altres.

•Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per actuar amb seguretat i eficàcia

•Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.

•Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges

•Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals

•Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificant-ne els perills i aprendre a actuar en conseqüència

•Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica dels conflictes.

•Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a la integració social.

 

●     COMPETÈNCIES:

•Competència comunicativa, lingüística i audiovisual.

•Competència matemàtica.

•Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.

•Competència artística i cultural.

•Competència digital.

•Competència social i ciutadana.

•Competència d’aprendre a aprendre.

•Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria.

AVALUACIÓ (tipus d’avaluació que es fa a l’alumnat)

Com a instruments d’avaluació s’utilitza la conversa i l’observació sistemàtica: a partir dels diàlegs que afavoreixen l’emergència de coneixements que els infants tenen sobre el que s’està tractant, l’adult inicia un procés en que cadascú entra en conflicte amb allò que ja sap, per contrastar i modificar o consolidar els nous aprenentatges. S’explica als alumnes allò que s’espera d’ells i es dóna el suport o l’ajuda necessària.

En finalitzar la setmana, els alumnes de primària fan una valoració sobre el desenvolupament, l’organització i els aprenenetatges.

RECURSOS HUMANS:Tots els mestres del Claustre

RECURSOS MATERIALS: Ordinadors, Pissarres digitals, Bee bot, Material reciclable

RECURSOS EXTERNS:

Intervencions i visites planificades:

Jaume Espuis: estudiant de 2n de batxillerat de l’IES Terra Alta.

Tècniques de la depuradora d’Horta.

Tallers Juancomartí: pares d’alumnes del centre.

Tallers Celma: pare d’alumnes del centre.

Ricardo Salvador: pare d’un alumne del centre.

George: natiu anglès, expert en motos.

OBSERVACIONS: La creació d’ambients de treball i experimentació, tallers i racons ha sigut una experiència valorada molt positivament tant pels alumnes com pels propis mestres.

ESPAI WEB O BLOC: Properament es publicarà la revista digital de l’escola que inclourà un article sobre la Setmana Cultural.  http://agora.xtec.cat/escola-montsagre/

Aquí trobareu la presentació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>