Plataforma MyWaypass

Es tracta d’una eina per a l’acció docent orientadora creada per la Fundació Bertelsmann. És una plataforma online dissenyada per oferir als alumnes una sèrie d’experiències en clau d’Etapes d’un viatge de descobriment de si mateixos, els seus interessos i el món que els envolta per a la presa de decisions acadèmiques i professionals.

Va adreçada als alumnes de 14 a 18 anys però també es pot començar a utilitzar a partir dels 12 anys. És gratuïta i ofereix una plataforma web amb una estètica semblant als videojocs. De moment està en castellà però també hi haurà la versió en català i anglès.