XTCD

XV EDICIÓ DE LA XTCD

 XARXA TERRITORIAL CULTURA DIGITAL

Espai de referència de l’activitat de suport i intercanvi adreçada a les coordinacions TAC dels centres de la zona Selva I.
Calendari: 5 dilluns durant el curs, de 15 a 18h.
Lloc: ESC Sant Salvador d’Horta (Santa Coloma de Farners)
Adreçat a: Coordinador/a TAC de centres

Xarxa Territorial Cultura Digital 2021-2022. XV Edició   

   CALENDARI COORDINACIONS                  

Horari de 17.30 a 19 (De 15h a 17h, en format virtual)

1ª coordinació:

18-10-2021

2ª coordinació:

29-11-2021

3ª coordinació:

24-01-2022

4ª coordinació:

14-03-2022

5º coordinació:

09-05-2022

Sessions conjuntes subxarxa digital

21-11-2021 /20-01-2022 / 21-04-2022 / 07-07-2022

EDICIONS ANTERIORS