Pla de formació de zona (PFZ)

pfzEl Departament d’Educació ha establert un conjunt de línies de formació permanent per donar resposta a les necessitats de formació permanent dels centres educatius i dels docents de Catalunya. El Pla de Formació de Zona (PFZ) de (lloc) és la planificació a nivell comarcal de la formació permanent del professorat, la qual incorpora les activitats de formació en centre i altres activitats adreçades a tot el professorat de la comarca. El professorat hi participa a través del procés de detecció de necessitats (demandes formatives) i mitjançant la seva representació en la comissió del PFZ de (lloc).

Pla de Formació de Zona de la Selva I. Curs 2020/2021
  • Inscripció primer torn: del 14 al 24 de setembre de 2020 
  • Inscripció segon torn: del 8 al 19 de gener de 2021
Recordeu:

Calendari

Calendari 2020/21
Procés Inici Fi
Detecció de necessitats maig maig
Comissió PFZ de la Selva I: Valoració i aprovació de les demandes rebudes. juny juny
Aprovació de la proposta global pel Comitè de Formació del Departament juliol juliol
Publicació de les activitats aprovades juliol agost
Inscripció del professorat a les activitats (primer torn) 14/09/2020 24/09/2020
Consulta d’adjudicacions 9/09/2020 13/09/2020
Inici de les activitats del 1r torn 14/10/2020

Inscripcions

Tancament i certificació

El CRP, amb la documentació recollida, tramita la certificació de  cada activitat. Els assistents i formadors d’una activitat poden imprimir els seus certificats a l’XTEC 15 dies després del tancament de l’activitat.