Pla de formació de zona (PFZ)

pfzEl Departament d’Educació ha establert un conjunt de línies de formació permanent per donar resposta a les necessitats de formació permanent dels centres educatius i dels docents de Catalunya. El Pla de Formació de Zona (PFZ) de (lloc) és la planificació a nivell comarcal de la formació permanent del professorat, la qual incorpora les activitats de formació en centre i altres activitats adreçades a tot el professorat de la comarca. El professorat hi participa a través del procés de detecció de necessitats (demandes formatives) i mitjançant la seva representació en la comissió del PFZ de (lloc).

Pla de Formació de Zona de la Selva I. Curs 2021/2022
  • Inscripció primer torn: del 13 al 26 de setembre de 2021 
  • Inscripció segon torn:  del 7 al 18 de gener de 2022
  • Informació a l’xtec
Recordeu:

Calendari

Calendari 2021/22
Procés Inici Fi
Detecció de necessitats abril abril
Comissió PFZ de la Selva I: Valoració i aprovació de les demandes rebudes. juny juny
Aprovació de la proposta global pel Comitè de Formació del Departament juliol juliol
Publicació de les activitats aprovades juliol agost
Inscripció del professorat a les activitats (primer torn) setembre setembre
Consulta d’adjudicacions
Inici de les activitats del 1r torn

Inscripcions

Tancament i certificació

El CRP, amb la documentació recollida, tramita la certificació de  cada activitat. Els assistents i formadors d’una activitat poden imprimir els seus certificats a l’XTEC 15 dies després del tancament de l’activitat.