ROBOTS1

INTERCANVI 
D'EXPERIENCIES 
MUSICALS 

XARXA TERRITORIAL 
DE CULTURA DIGITAL

XTCD
 

BIBLIOTEQUES 
ESCOLARS

EDUCACIÓ 
AMBIENTAL

ENXARXA'T AMB 
LA LLENGUA

PMTIC

XARXA DE 
COMPETÈNCIES 
BÀSIQUES

TALLERS 
FASTTIC

LEGO MATEMÀTIQUES 
(Accés restringit)

MATEMÀTIQUES
 MANIPULATIVES

LITERATURA INFANTIL I 
JUVENIL 
I BIBLIOTEQUES ESCOLARS

SUPORT VITAL BÀSIC