TROBADA DE CANT CORAL

XIX Edició Trobada de Cant Coral d’educació primària

Aquest projecte s’integra dins les trobades anuals de Corals d’Educació Infantil i Primària, amb l’objectiu de difondre la pràctica i la creació musical dels infants, reconèixer la gran labor musical i educativa que realitza el professorat i distingir el treball que els centres docents duen a terme en aquest camp.
El treball coral és primordial en molts centres, ja que a través de la música es treballen molts aspectes de la formació integral de la persona, tant en la vessant del desenvolupament personal com de les habilitats socials i relacions interpersonals, així com en l’adquisició de les competències bàsiques.
Amb les trobades es facilita l’actuació pública d’aquestes corals davant d’altres centres, proporcionant un espai on es visualitza el treball dut a terme durant tot el curs per cadascuna d’elles.
Adreçat a: grups d’alumnes d’ed. infantil i primària de la zona

Trobada de Cant Coral. XIX Edició

                                       CALENDARI COORDINACIONS                 

1ª coordinació:

2ª coordinació:

3ª coordinació:

4ª coordinació:

5º coordinació:

Acte central:

Valoració del projecte:

Aquest projecte forma part del PFZ Selva I 2021-22

              www.selva.cat

EDICIONS ANTERIORS

  
https://docs.google.com/document/d/1Dn2qQ_jx8mbmojYHkX25BhpJyP53ZkcRmcl75xPbb-E/edit