Centres educatius

A la nostra zona educativa hi ha 35 centres  ha 21 centres públics d’educació infantil i primària (escoles), 9 centres públics d’educació secundària, batxillerat i formació professional (instituts), 1 Institut Escola, 3 centres privats-concertats d’educació primària i secundària, 14 escoles bressol públiques (13 municipals i 1 de la Generalitat) i 1 escola bressol privada.