Les escoles lliures de violències (LELV)

Fa molt temps el Departament d’Educació duu a terme polítiques de prevenció i té a la seva disposició diferents protocols que determinen com els centres educatius han d’actuar davant d’un cas de violència. Alhora, moltes escoles i instituts han desenvolupat estratègies per prevenir i fer… Llegeix més»

Personal itinerant de suport als centres docents

Dins del pla formatiu vinculat a la covid-19 del Departament d’Educació, s’ha elaborat la formació sobre les consideracions prèvies respecte de l’atenció a l’alumnat per al personal itinerant que presta serveis a més d’un centre educatiu i que sovint atenen alumnes amb necessitats especials. 
Aquesta formació consta… Llegeix més»

Dissenyant per l’accessibilitat

Què s’ha d’intentar fer i què s’ha d’evitar quan es dissenya per a usuaris…  (guia completa)

 

Informació sobre la COVID-19 en Llengua de Signes Catalana

La FESOCA en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya ha elaborat una informació en format vídeo, accessible en LSC sobre la COVID-19. A l’enllaç hi trobareu els següents vídeos:

  • Informació de salut
  • Especial informatiu
  • Informació de la COVID-19
  • Gestió de les emocions
  • Quines precaucions haig de tenir si vaig… Llegeix més»