Novetat: Publicació document Estratègia Digital de Centre. Març 2021

L’estratègia digital de centre (EDC) defineix i concreta les línies d’actuació d’un centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital. Per aconseguir aquesta competència digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s’han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua.

Trobareu més informació a: http://educacio.gencat.cat/ca/departament/publicacions/monografies/estrategia-digital-centre/

Espai de suport a l’estratègia digital de centre

Web que acompanya els centres en el disseny, redacció, implementació i avaluació de la seva EDC