8 de març. Dia internacional de les dones.

8-de-marc

El Pla per la igualtat de gènere en el sistema educatiu recull l’impuls de la coeducació com a garantia per tal d’una educació sense estereotips sexistes ni discriminacions relacionades amb el gènere.

Per aquest motiu,es  proposen una sèrie d’activitats per treballar tant a l’aula, al centre o a la comunitat educativa (explicar contes, visualització de pel·lícules, fer itineraris i altres recursos) accions de sensibilització sobre la importància del paper de les dones tant en l’àmbit familiar com professional o acadèmic.

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/celebracions/2017/diainternacionaldones/index.html

A. Expliquem contes :

Explicar contes on les dones siguin protagonistes i fomentin el valors de les tasques de cura, la visió femenina, o la superació dels estereotips i realitzar activitats relacionades amb aquests contes.

Recurs disponible: Al següent enllaç podeu trobar un recull realitzat per l’Associació de Mestres Rosa Sensat dividits en diferents mòduls segons la temàtica a treballar i activitats relacionades amb els contes.

B. Visualitzem pel·lícules:

Analitzar la mirada de les dones mitjançant el cinema i els documentals, com a camí per trobar nous referents, fomentar la visió de gènere i valorar les vivències de les dones.

Recursos disponibles enfocats a diferents etapes educatives:

C. Fem itineraris:

Els Itineraris educatius, desenvolupats per Wikidones, ens permeten investigar sobre el paper de les dones en diferents contextos històrics i ens ofereixen guies didàctiques organitzades per matèries. Itinerari Ciència i Teconologia, Itinerari d’història, Itinerari d’arts i Itinerari de cinema.

Recursos del Departament d’Ensenyament per treballar la coeducació i la igualtat de gènere en els centres educatius
 Enllaços d’interès